Kernwaarden

Tijdens de coaching vertrek ik vanuit bepaalde waarden die voor mij altijd voorop staan. Ik deel ze graag met jou zodat je weet wat je zeker van mij kan verwachten.


 Integer 
Betrouwbaarheid en eerlijkheid zijn voor mij echte basisbegrippen. Alles begint bij vertrouwen en dat vertrouwen wil ik niet schaden. Ik ga dan ook op een uiterst discrete manier om met alles wat er besproken wordt tijdens de coaching. We zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. 
“You are in integrity when the life you are living on the outside matches who you are on the inside.” - Alan Cohen
   
 Dienend 
Als coach staan ik steeds in een dienende positie, alles staat in functie van jou. Doorheen de coaching groeit jouw zelfbewustzijn. Zo kan jij weer de leiding over je leven in eigen handen nemen.
"Servant leadership is the only leadership that ultimately works." - Dave Ramsey
   
Empathisch 
Ik haast mij om te luisteren en ben traag in het spreken zodat ik beter jouw gevoelens en belevingswereld kan begrijpen.
"Man’s inability to communicate is a result of his failure to listen effectively.” - Carl Rogers
   
 Toegewijd 
Coaching is voor mij niet zomaar een job, het is mijn passie! Ik werk dus steeds met 100% overtuiging en volledige toewijding naar jou toe om jou op jouw plek te krijgen. 
"Commitment is what transforms a promise into a reality." - Abraham Lincoln
   
 Efficiënt 
Efficiënt en doeltreffend: hoe sneller jij bij je doel geraakt, hoe beter. Ik ga jou geen extra coaching aansmeren als jij dat niet nodig hebt. 
"Efficiency is doing better what is already being done." - Peter Drucker.


Bij deze kernwaarden staat altijd authenticiteit centraal. De authenticiteit van mij als coach; ik werk vanuit mijn hart en passie. Maar ook jouw authenticiteit: je mag (en moét zelfs) helemaal jezelf blijven om tot de beste resultaten te komen. 

Spreken mijn waarden jou aan en wil je graag bij mij een traject volgen? Neem een kijkje bij wat ik te bieden heb!