Missie, visie en strategie

Missie

Een intergenerationele impact creëren door het verankeren van de identiteit van mensen en het ontgrendelen van hun potentieel.

Visie

Ik geloof in een drieledig mensbeeld: lichaam, ziel en geest. Het is mijn persoonlijke visie om momentum te creëren door positieve gedragsverandering tot stand te brengen en te werken naar een gezonde balans. Dit binnen de context van jouw levenskader en het groter geheel. Hierbij staan drie processen onlosmakelijk met elkaar in verbinding: 

  • het verstand - je denken
  • het hart - je voelen
  • de wil - je handelen

Strategie

DELTA refereert naar de Griekse letter δ, wat betekent "verandering over tijd" en is een acroniem voor: 

  1. Discover - ontdek je unieke design en potentieel
  2. Embrace - omarm je beperkingen, obstakels, uitdagingen en moeilijkheden
  3. Lead - leid doelbewust je eigen leven, verbonden aan het groter geheel
  4. Transform - verander als persoon/team door het vernieuwen van je denken
  5. Act - handel in overeenstemming met je vernieuwd denken