Diensten

Als procesbegeleider help ik jou om jezelf te herontdekken. Wat zijn jouw kwaliteiten, wat is jouw passie? Wat zijn je drijfveren? Wat is je roeping? We staan stil bij de vragen die voor jou relevant zijn. Daarnaast onderzoeken we de obstakels die voor jou liggen en jou verhinderen om je doelstelling te behalen. Je krijgt zicht op datgene wat je wérkelijk tegenhoudt. Ik voer je graag mee naar een hoger niveau van bewustwording en reflectie. 

Tijdens de begeleiding help ik jou terug scherp te zien doorheen de waas van het leven. Ik reik je hulpmiddelen aan om je eigen leven in handen te nemen en succesvol te worden. Aan de hand van ervaringsgerichte oefeningen zal je zelf tot sleutelinzichten komen.

Wanneer we samen gestalte geven aan een doel dat bij jou past, ondersteun ik jou bij het maken van een concreet stappenplan. Zo help ik jou terug in beweging te komen en weet jij wat de volgende, passende stap is!

Voor we beginnen met een traject hebben we eerst een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Ik kijk dan wat je nodig hebt en geef antwoord op je praktische vragen. Je krijgt zicht op mijn manier van werken. Het allerbelangrijkste van dit gesprek is dat we kijken of jij en ik een klik hebben. Je moet je ongedwongen en vrij kunnen voelen zodat je zonder remming aan de coaching kan beginnen.

De coaching vindt plaats in Gent. Op de pagina contact vind je alle informatie over de bereikbaarheid.  Indien nodig kan ik ook op verplaatsing werken.  

It is not the answer that enlightens, but the question - Eugene Jonesco