Stress & Burn-out coaching
Waarom zit ik in een Burn-out? 
Welke effecten heeft een Burn-out op mijn brein en lichaam? 
Hoe herstel ik van een Burn-out? 
Wat kan ik preventief ondernemen om niet in een Burn-out terecht te komen? 
Welke stappen dien ik te zetten bij werkhervatting? 
Hoe kan ik mijn werknemers preventief ondersteunen?
...
 

Stress en burn-out zijn belangrijke gezondheidsproblemen. Een onderzoek van de KUL uit 2019 geeft aan dat van de werkende bevolking in Vlaanderen ruim 7% kampt met burn-outklachten. Nog eens 9% zit in de gevarenzone. In totaal zijn dat 460.000 werknemers. Ook de cijfers van het riziv liegen er niet om: op 31 december 2020 telde ons land 33.402 mensen die langer dan een jaar thuis zijn wegens een burn-out (en nog eens 78.330 met een depressie).  (Bron: https://www.tegek.be/psychische-problemen/klachten/stress-overspannenheid-en-burn-out)

Iedereen kent het fenomeen ondertussen: burn-out. Nog veel te veel mensen geraken ongewild in een burn-out. Je merkt het pas wanneer het te laat is. In tegenstelling tot wat velen denken, is een burn-out is niet altijd werkgerelateerd. Je komt erin terecht als je al een hele tijd over je grenzen heen bent gegaan. Vaak is het een mengeling tussen werk- en priv√© factoren. 

Ben je niet zeker of je een burn-out hebt, laat eerst een diagnose stellen bij je huisarts. Jouw arts is bekwaam om uitsluitsel te geven: gaat het over stress-gerelateerde klachten, langdurige overspannenheid of effectief een burn-out? 

Stress & Burn-out coaching gebeurt op maat en volledig op eigen tempo. Want elke burn-out verschilt van persoon tot persoon. Hoe iemand uitgebrand raakt, heeft te maken met de persoonlijkheid, bepaalde patronen en blind spots. In een 8-stappen hersteltraject bekijken we wat nodig is om te komen tot gedragsverandering. Tijdens dit proces is het noodzakelijk om te reflecteren over de eigen overtuigingen. Door bewustwording kunnen we stap voor stap verandering aanbrengen in gedachten en zo het gedrag gaan (bij)sturen. 

Heb je veel te maken met stress, zit je in een burn-out of wil je graag werken aan terugvalpreventie? Twijfel niet langer en neem contact met mij op om een coaching-traject op te starten of maak direct online een afspraak.